PORTFOLIO › PRESS › “KOCIOŁ” – INTERVIEWS

Pictures for interviews published by the Dolnośląski Magazyn Kulinarny Kocioł (Lower Silesian Culinary Magazine Kocioł)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)

Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)
Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)
Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)
Katarzyna Daniłowicz, Olszewskiego 128 restaurant (2016)
Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)
Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)
Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)
Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)
Piotr Apanel, OVO Bar & Restaurant (2016)
Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)
Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)
Bartek Deryło and Bartek Rychlik, Krasnolód (2017)
Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)
Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)
Justyna Słupska Kartaczowska, jaDka restaurant (2017)